موفقیت

مهم ترین ستون موفقیت از زبان برایان تریسی

مهم ترین ستون موفقیت از زبان برایان تریسی

در این ویدئوی کوتاه یک دقیقه ای آقای برایان تریسی به نقل از آقای کاپمیر یکی از بزرگترین مربیان موفقیت در جهان، رازی را بیان می کند که ارزشش به اندازه 89 سال است. این راز را یاد بگیرید و در تجارت و زندگی خودتان آن را به کار ببندید