کلمه کلیدی

ابزارهایی رایگانی که هر وبسایتی باید از آن استفاده کند

ابزارهایی رایگانی که هر وبسایتی باید از آن استفاده کند

هر وبسایتی باید بتواند خود را آنالیز کند. داشتن ابزارهای آنالیز در سایت هزینه بر است و وبسایت های رایگانی وجود دارند که این انالیزها را برای شما انجام می دهند. در ادامه به چند مورد از این ابزاهای رایگان مفید و عالی اشاره می کنیم. به یاد داشته باشید که این ابزارها در سطوح حرفه ای پولی هستند و باید هزینه آن را به آن وبسایت ها پرداخت کنید.